Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM
26. července 2019

XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM

Předsedkyně programového výboru a odborná garantka XXVI. sjezdu SRFM prim. MUDr. Martina Kövári podává zprávu o jeho průběhu.

Ve dnech 23.-24.5. 2019 se v Luhačovicích konal XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny.  Sjezdu se zúčastnilo přes 400 účastníků. Základními tématy sjezdu byly „Rehabilitace a zobrazovací metody“ a  „Rehabilitace a sport“. Prvním přednášejícím byl  profesor Levent Özçakar z Ankary, a celá přednáška probíhala v angličtině bez simultánní tlumočení.  I přes absenci simultánního tlumočení byl zájem o přednášku veliký. Profesor Özçakar je v současné době hlavním lektorem a propagátorem diagnostické sonografie v rehabilitační medicíně, proto se přednáška  v názvu i obsahu zabývala „19 příčinami, proč by rehabilitační lékaři měli provádět sonografii“. Po této vstupní přednášce pak v  blocích zobrazovacích metod byly podrobněji probrány možnosti intervenční muskuloskeletální ultrasonografie, navigace při aplikaci botulotoxinu při terapii spastické parézy, podrobně byly probrány i některé další zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu a diskutovány poutavé sonografické kazuistiky z běžné praxe.

V odpoledních hodinách prvního dne v tématu „Rehabilitace a sport“ byly probrána problematika ramenního kloubu – a to radiologem z pohledu možného zobrazení  patologíí magnetickou rezonancí, další přednášky se týkaly otázek fyzioterapie při ramenních afekcích a možné fyzikální terapii. Celodenní program pak ukončily poutavé přednášky probírající základy fyziologické zátěže a  kontraverzní téma s názvem „Sport jako civilizační onemocnění“.

Po celodenním pátečním programu pak následoval hezký společenský večer s bohatým rautem a  cimbálovou hudbou.

Druhý den dopoledne  v sekci Vária byly k poslechu různé zajímavé přednášky týkající se jak sonografické diagnostiky, tak terapii spastické parézy či fylogeneze chůze a dalších jiných témat.

Po ukončení sjezdu pak proběhl pod vedením prof. Özçakara  pětihodinový sonografický workshop zaměřený na základní ultrazvukovou diagnostiku poruch ramenního kloubu.  Workshop byl plně kapacitně obsazený (26 účastníků). Bylo k dispozici 5 sonografických přístrojů s pěti lektory, každý si tak mohl velmi podrobně sonografii sám vyzkoušet. Posluchači náplň workshopu hodnotili jednoznačně pozitivně a přínosně do klinické praxe.

Autor: MUDr. Martina Kövári