10. října 2019

Sonoden 2019

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného lékařství zve rehabilitační lékaře na satelitní symposium Sonoden 2019 s tématickým blokem Ultrazvuk a pohybový aparát, které se koná v rámci kongresu Tělovýchovné lékařství 2019 .
Více informací v odkaze Odborné akce - Rehabilitační akce

Autor: MUDr. Pavel Maršálek