Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Slovo předsedy SRFM a otevření první diskuze
30. března 2020

Slovo předsedy SRFM a otevření první diskuze

Vážení členové
V poslední době se množí požadavky, aby odborná společnost dávala doporučení na všechny možné i nemožné situace. Následující řádky jsou mým osobním názorem a nevyjadřují stanovisko celého výboru. Mají však otevřít diskuzi nad dalším směřováním činnosti výboru společnosti po volbách nového výboru v červnu 2020.

Myslím, že náš obor se vždy vyznačoval schopností syntézy a analýzy poznatků medicíny, ale byl současně oborem lidským, který dokázal usměrňovat rehabilitaci našich pacientů k tomu podstatnému, totiž k životu. Podstata funkčního pohledu nám dává určitou volnost řešit problémy mnoha různými prostředky, ale vždy s jediným cílem, a to je schopnost našich pacientů obstát v každodenním životě. Tato schopnost však není dána pouhou interakcí mezi pacientem a terapeutem při léčbě, ale i velmi variabilními a lokálně specifickými sociálními, ekonomickými a životními podmínkami. Proto není jednoduché tvořit v rehabilitaci guideline a dávat další závazná doporučení. Devizou rehabilitačních lékařů byla, a doufám, že i nadále je, schopnost samostatného vyhodnocení vstupních dat, provedení rozboru a stanovení rehabilitačního plánu s cílem funkčního zapojení jedince do života. Nevím, zda jen já mám ten pocit, že v překotné době honby za ziskem se tento krok často ignoroval, že nemálo z kolegů sklouzlo do škatulkového formálního předepisování terapie a rezignovalo na zpětnou kontrolu kvality a potřeby péče. Výsledkem byly neúměrně dlouhé čekací doby na terapii, přeplněná, ale mnohdy i málo efektivní ambulantní i lůžková rehabilitační zařízení nejrůznějšího typu, neochota řešit složité případy, ale bohužel i používání postupů alternativní medicíny a místy až fanatické metodologické postoje. Tím vším v očích mnohých našich medicínských kolegů respekt k našemu oboru klesal, ale za to si prostě můžeme často sami. Teď máme možnost to napravit.

Medicína a rehabilitace především dle mého soudu již nebude mít po delší čas prostředky jako dříve. Restrukturalizace indikace a objemu péče plně hrazené solidárním zdravotním pojištěním bude nutná. Možná to ti mladší tak nevnímají, ale moje generace vstupovala do života s nadějí, že svoboda znamená i svobodu rozhodování, ale nedílně s ní je spjata i odpovědnost každého jedince za svá rozhodnutí. Dnes jsme ve světě sešněrovaném byrokracií tuto svobodu prakticky zadusili a možná i proto odpovědnost mnozí hledají mimo vlastní rozhodnutí. Zákony, příkazy, nařízení atd. v nichž se jako celku často nevyznají ani profesionální právníci či profesionální manažeři kvality, natož občan. Domnívám se, že v rehabilitaci došlo v poslední době k upřednostňování ekonomicko-politických zájmů nad skutečnou odborností a potřebou péče. Proč by ne, když rozumně indikačně a procentuálně zvolená spoluúčast pacienta, jediný skutečně efektivně fungující regulační prvek, je zakázaným tématem. Kdybych sledoval jen média, kdybych chtěl pročítat všechny diskuse pod články a kdybych byl na nějaké sociální síti, měl bych asi dojem, že výsledkem je společnost nesamostatných jedinců nadávajících na toho či onoho a čekajících na rozkazy, která si mnohdy myslí, že peníze rostou na stromech. Naštěstí pracuji v nemocnici akutní péče, která je v kraji hlavním zařízením t.č. shromažďujícím pacienty s Covid-19 a kde většina mých kolegů zdravotníků jedná v klidu a rozumně, řeší nastalé problémy a racionálně se připravuje na to další, co nás teprve asi čeká. Chci věřit, že takových je i většina z vás, členů SRFM.

Chtěl jsem vás, rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty i ergoterapeuty, tedy požádat, abyste se v tomto období chovali rozumně a samostatně. Problémem je, že toho o Covid-19 víme zatím málo na to, abychom měli jednotné a jasné doporučení. I odborníci vyslovují nyní spíše své názory, než prezentují tvrdá vědecká data, těch ověřených vědeckých poznatků prostě není dostatek. Na druhé straně víme, že panika je špatným rádcem. Jak říká Radkin Honzák „Úzkost se nedá zaplašit, dá se vypnout řešením racionálních věcí“. Pojďme tedy dělat to nejracionálnější co můžeme. Komunikujme aktivně se svými pacienty, odložme to, co počká, řešme to, co vyhodnotíme jako neodkladné a chraňme přitom sebe i své pacienty. Ve volných chvílích však již přemýšlejme, co budeme dělat jinak, až pandemie opadne. Je to vynikající příležitost vrátit rehabilitaci kredit, který ji dle mého názoru patří. Čas jednání o další péči v oboru jistě později nastane a měli bychom mít odborný názor připraven.

Vážení kolegové, blíží se i volby do výboru naší odborné společnosti, které budou elektronické, a tudíž není důvod k jejich odkladu. Uvažte, že svojí volbou budete i rozhodovat, jakým způsobem se má odborná společnosti profilovat. Bude třeba si vybrat, zda chcete zvolit reprezentaci, která bude racionálně a rozumně prosazovat odborná kritéria poskytování a financování rehabilitace, což ale nebude některým možná příjemné. Nebo, zda chcete reprezentaci, která bude suplovat spíše odborové či zájmové organizace a bude prosazovat stůj co stůj často odborně neslučitelné zájmy různých subjektů v rehabilitaci. Nevím ale, zda to ale bude vůbec možné a myslím, že to ani neodpovídá poslání odborné společnosti. Možná se mýlím a členská základna má jiný názor.

A právě proto otevírám na našem webu první diskuzi. Tématem je „Role SRFM jako odborné společnosti pro českou rehabilitaci“.

Diskuzi najdete pod záložkou Diskuze přímo v hlavním menu a bude otevřena od půlnoci dne 30. 3. 2020.

Diskutovat mohou všichni řádní členové SRFM, kteří se současně i registrovali na našich webových stránkách. Ti kteří tak neučinili, mohou tak učinit nadále kdykoliv – viz článek Registrace členů SRFM pro přístup k celému webu, podmínkou je aktivní členství SRFM k 1. 3. 2020.  

Diskuze bude otevřena až do 23. 5. 2020 a z podnětů diskuze by měl vycházet nový výbor společnosti, který vzejde z voleb v červnu 2020.

MUDr. Pavel Maršálek, předseda SRFM.

Dovolte mi na závěr pár citací k zamyšlení, od mého oblíbence, Jana Wericha:

  • „Dokonalost je znamenitá věc, ale má jednu vadu. Věští konec.“
  • „Vy doktoři přece jen toho víte víc, nežli si my myslíme.“
  • „Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.“
  • „Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje.“
  • „Rozum, který zůstane stát, je v pořádku, jen si nesmí lehnout.“
  • „Lidé s fantazií nejsou nebezpeční. Nebezpeční jsou jenom ti, kterým fantazie chybí, takoví, co jdou jako kůň s klapkami na očích, kteří si neumějí představit, že může být ještě něco jiného, než oni myslí, že by mělo být.“

Autor: MUDr. Pavel Maršálek