Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Schůzka vedení SRFM s ministrem zdravotnictví
18. října 2019

Schůzka vedení SRFM s ministrem zdravotnictví

Dne 17. 10. 2019 proběhla na Ministerstvu zdravotnictví schůzka s ministrem Mgr. et Mgr. Vojtěchem Adamem, MHA, na které byly přítomni předseda SRFM MUDr. Pavel Maršálek a obě místopředsedkyně SRFM MUDr. Martina Kövári, MHA a MUDr. Yvona Angerová, PhD, MBA.

Během schůzky, která trvala zhruba 45 minut, byla probrána tato témata:

  • postavení rehabilitačního lékaře v současném zdravotnickém systému v České republice, 
  • současná organizace rehabilitační péče v ČR 
  • práce nově vzniklé Pracovní skupiny pro řešení (následné) léčebně rehabilitační péče při MZ.

Za SRFM bylo zdůrazněno, že vedoucím léčebného procesu a koordinátorem rehabilitační péče by měl být rehabilitační lékař, který by pacienta měl provést celým systémem, terapii přizpůsobovat a měnit dle aktuálních potřeb pacienta a jsou-li možnosti rehabilitační péče již vyčerpány, tak by měl být schopen i terapii ukončit. V rámci organizace rehabilitace jsme poukázali na časté problémy  v prostupnosti rehabilitační péče hlavně pro těžce postižené pacienty, chybějící  indikační seznam pro následnou rehabilitační péči (Rehabilitační ústavy a Odborné léčebné ústavy) či snahu o změnu metodiky FT poukazu apod. Diskutovali jsme i o možných úkolech v Pracovní skupině pro řešení (následné) léčebně rehabilitační péče při MZ, kde je zástupkyní SRFM MUDr. Martina Kövári, MHA a v alternaci MUDr. Pavel  Maršálek.

Celkově jednání probíhalo v příjemné atmosféře, pan ministr rehabilitační problematice pozorně a s pochopením naslouchal a při řešení některých problémů přislíbil pomoc.

Autor: MUDr. Martina Kövári