Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Prohlášení výboru SRFM k pandemii Covid-19
29. března 2020

Prohlášení výboru SRFM k pandemii Covid-19

SRFM jako odborná lékařská společnost v souvislosti s onemocněním koronavirem Covid-19 si je vědoma, že ochranná opatření významným způsobem zasahují do poskytování především ambulantní rehabilitace.

Současně je však nutno konstatovat, že přijatá opatření včetně doporučených ochranných pomůcek pro práci zdravotníků vnímáme jako potřebná a nelze doporučovat rehabilitačním lékařům a terapeutům tato doporučení jakkoliv mírnit či obcházet. Vyhodnocení, kteří pacienti jsou pro poskytování rehabilitační péče akutní, kdy a v jakém rozsahu, je otázkou erudice specialistů oboru a vyhodnocení specifických lokálních podmínek.

Jsme si vědomi, že zvláště pro ambulantní rehabilitační sektor je za těchto podmínek prakticky nemožné udržet rozsah péče, ale je třeba si uvědomit, že významné omezení zasáhlo většinu ambulantních specialistů. SRFM bude postupovat koordinovaně v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP). SRFM v souladu s posláním odborné společnosti se bude nyní snažit informovat o oborově specifických odborných souvislostech.

Zasahování SRFM do aktuálních centrálně řízených záležitostí jako je distribuce ochranných pomůcek, algoritmy triáže pacientů, nouzová nařízení, návrhy legislativních opatření apod. je v tuto chvíli krizového managementu centrálních orgánů prakticky nemožné a považujeme je i za neefektivní. Uvědomte si, že pro všechny z nás jsou závazná nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví. Poněvadž tato vznikají v týmech profesionálních odborníků na základě dostupnosti aktuálních dat o vývoji pandemie a protože doporučení naší odborné společnosti nemohou být nadřazena vládním a ministerským, nepovažujeme proto za smysluplné duplikovat informace o dalších opatřeních, souvislostech a praktických postupech v souvislosti s Covid-19. V samostatném článku uvádíme odkazy na weby institucí, kde najdete většinu potřebných aktuálních informací.

 Děkujeme za pochopení a přejeme v prvé řadě hodně zdraví a pevné nervy v této nouzové době.

 Výbor SRFM, 24. 3. 2020