21. května 2020

Nominace na Cenu předsednictva ČLS JEP

Výbor SRFM schválil nominaci knihy Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 v kategorii "práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce".

Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 1. vydání, Praha 2019

Autoři: doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Mgr. Zdeněk Třískala a kolektiv

Po dlouhé době se objevuje na trhu kniha, která je fundovaným lékařským pohledem na problematiku komplexní balneoterapie u vnitřních chorob s přihlédnutím k využití minerálních vod. Odbornost autorů je zárukou, že se nám dostává konečně racionální, vědecky podložený přehled preskripce jednotlivých typů minerálních vod, že se čtenář může seznámit s celou paletou postupů, které mohou jednotlivé lázně nabídnout. Kniha je řazena velmi srozumitelným způsobem. Obsahuje přehled známých účinků stopových prvků na organismus. Nacházíme zde i souhrn výsledků studií zabývajících se možnostmi komplexní lázeňské léčby vnitřních chorob, které za dobu své existence nashromáždil Výzkumný ústav balneologický, a to pragmatickým pohledem racionálního lékaře internisty. Je zde podrobně prezentována problematika racionální balneoterapie u dýchacích chorob, stejně jako kapitola shrnující celoživotní zkušenosti s balneoterapií dětských nefrourologických pacientů. Komplexní přehled
jednotlivých minerálních vod a jejich složení a srovnání účinku je také velmi užitečným vodítkem při ordinaci balneoterapie.

Kniha dává dokonalý přehled o celé problematice minerálních vod a je cenným nástrojem pro lékaře všech zúčastněných oborů. Pro lékaře oboru Rehabilitační a fyzikální medicína je navíc neocenitelným zdrojem poznatků při specializačním vzdělávání.

Autor: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.