18. září 2019

Lůžka dětské rehabilitace FN Motol

Kapacita je stále k dispozici, informace podává prim. MUDr. Vasil Janko

Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás opět informovali o nové možnosti komplexní rehabilitace dětských pacientů. 15. května 2019 bylo provozně otevřeno v rámci Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství  ve FN Motol samostatné lůžkové oddělení dětské rehabilitace (viz dřívější informace na našem webu).

Jedná se o zatím jediné takové oddělení v České republice. Cílem je jak využití rehabilitačního potenciálu u dětí časně po úrazech či závažnějších operacích, tak i léčba pacientů s chronickým onemocněním ke zvážení dalších možností terapie, ale i diagnostiky a to i v rámci superkonsiliárních vyšetření.  Pracoviště bude sloužit i k výuce studentů medicíny, fyzioterapie a ergoterapie.

Jako nové pracoviště jsme postupně navýšili počet lůžek, kapacita pro nové příjmy je zatím k dispozici. 

Kontakt: 

  • Primář - oddělení pro dětské pacienty
  • MUDr. Vasil Janko
  • e-mail: vasil.janko@fnmotol.cz
  • telefon: 224 435 545

Více též webové stránky FN Motol

Zaslal prim. MUDr. Vasil Janko 

Cvičebna dětská rehabilitace (foto FN Motol pro web SRFM)

Autor: MUDr. Pavel Maršálek