11. června 2024

Kandidátní listiny volby SRFM 2024

Oficiální aktuální kandidátní listiny pro volby výboru a revizní komise - aktualizace k 11.6.2024
Volební kampaň viz Diskuze - VOLBY SRFM 2024

KANDIDÁTNÍ LISTINY VOLBY SRFM 2024

Níže uvedení kandidáti byly navrženi na základě nominací členů SRFM provedených elektronicky od 2.5.2024 do 20.5.2024

Pokud navržený kandidát nesdělí na dotaz předsedkyně volební komise nebo písemně do 10.6.2024 emailem na Natalie.Sebkova@vfn.cz  (e-mail na předsedkyni VK) nesouhlas se svojí kandidaturou, má se za to, že s kandidaturou souhlasí.

Prosíme všechny kandidáty, kteří nepřijímají kandidaturu do výboru nebo revizní komise SRFM, aby toto rozhodnutí zaslali na výše uvedenou adresu předsedkyně volební komise. Voliči tak budou moci podpořit pro práci ve výboru a revizní komisi rozhodnuté kandidáty.

Ke jménům kandidátů lze doplnit informace o roku narození, pracovišti a zájmových oblastech pro práci v orgánech SRFM. Zveřejněny budou jen aktivně kandidátem zaslané informace na info@srfm.cz, které budou odeslané pouze z platných registračních e-mailových adres členské evidence ČLS JEP k 31.3.2024 (tj. těch, na které jste dostali výzvu k výběru kandidátů)

Oficiální volební kampaň trvá od 22.5.2024 do 18.6.2024, kandidáti mohou vzájemně komunikovat v rámci volební kampaně, k čemuž mohou využít sekce Diskuze na webu www.srfm.cz nebo plénum a kuloáry na XXIX. sjezdu SRFM v Luhačovicích 6. -  8.6.2024. 

VÝBOR

V tabulce je aktuální stav aktivních kandidatur do výboru společnosti k 11.6.2024, finální stav, doplnění volitelných údajů pracoviště a zájmové oblasti možné zasláním na info@srfm.cz do 18.6.2024

č. KANDIDÁT VÝBOR SRFM AKTIVNÍ KANDIDATURA rok nar. pracoviště zájmová oblast pro práci ve výboru
1 doc. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA ANO Přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze Zabývám se mimo jiné neurorehabilitací v subakutním a chronickém období včetně léčby spasticity, podílím se na přípravě pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, jehož úroveň považuji za důležitý bod při rozvoji oboru RFM a jeho postavení mezi dalšími medicínskými specializacemi. Ve výboru pracuji již 8 let jako místopředsedkyně, účastním se řady jednání na MZ a dalších institucích, jsem delegátkou UEMS PRM a ESPRM.
2 MUDr. Bajer Karel, MBA, LL.M. ANO
3 MUDr. Baníková Šárka, MBA NE - kandidaturu nepřijímá
4 MUDr. Barborka Jan NE - kandidaturu nepřijímá
5 MUDr. Bebjaková Jaroslava NE - kandidaturu nepřijímá
6 MUDr. Bednář Michal, Ph.D. ANO
7 Bc. Bezvodová Vlasta NE - kandidaturu nepřijímá
8 MUDr. Bílková Karolína ANO
9 MUDr. Bláhová Daniela ANO
10 doc. MUDr. Bojar Martin, CSc. ANO
11 MUDr. Borková Jana ANO
12 MUDr. Buzek Jan ANO
13 doc. PhDr. Čakrt Ondřej, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
14 Mgr. Čech Zdeněk ANO
15 MUDr. Chmelová Irina MBA, Ph.D. ANO
16 MUDr. Cibulka Lukáš ANO
17 MUDr. Čopáková Marianna ANO
18 MUDr. Danielová Barbora NE - kandidaturu nepřijímá
19 MUDr. Ditmar Rudolf NE - kandidaturu nepřijímá
20 MUDr. Dlouhá Maršálková Alexandra ANO
21 PhDr. Dobeš Miroslav ANO
22 MUDr. Doležal Aleš, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
23 Faltýnková Zdeňka ANO
24 PaedDr. Mgr. Frána Michal Joshua,  MBA, MHA, LL.M. ANO
25 Mgr. Gál Ota, Ph.D. ANO
26 Grishanov Anatolii MD ANO
27 prof. MUDr. Grünerová Lippertová Marcela, Ph.D., MSc. ANO
28 MUDr. Bc. Gueye Tereza, Ph.D. ANO
29 MUDr. Hadraba Ivan NE - kandidaturu nepřijímá
30 Mgr. Hanušová Šárka, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
31 MUDr. Hašpicová Marcela ANO
32 MUDr. Hnátek Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
33 MUDr. Holická Jana ANO
34 MUDr. Holub Miroslav NE - kandidaturu nepřijímá
35 MUDr. Horáček Ondřej ANO
36 MUDr. Hoskovcová Martina, Ph.D. ANO
37 MUDr. Hrdlička Zbyněk ANO
38 MUDr. Jačisko Jakub, Ph.D. ANO
39 doc. MUDr. Jandová Dobroslava NE - kandidaturu nepřijímá
40 MUDr. Jurajdová Hana ANO
41 MUDr. Klimošová Sylva ANO
42 MUDr. Knedlíková Vítězslava ANO
43 MUDr. Knoppová Tereza ANO
44 prof. MUDr.  Kobesová Alena, Ph.D. ANO Klinika Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Do výboru kandiduji zejména z pozice předsedkyně specializační oborové rady (SOR) pro obor Rehabilitace a fyzikální medicína a z pozice předsedkyně a garantky doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace s cílem zlepšit předatestační a postgraduální vzdělávání lékařů
45 prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
46 MUDr. Kolář Petr, Ph.D. ANO
47 doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA ANO
48 MUDr. Kotek Vojtěch ANO
49 MUDr. Kövári Martina, Ph.D., MHA ANO Klinika Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, funkce: zdravotnická zástupkyně přednosty Do výboru kandiduji z pozice stávající členky výboru v kterém pracuji již 8 let. Dlouhodobě se  věnuji neurorehabilitační problematice. Jsem členkou pracovní komise pro koncepci neurorehabilitace při MZ, národní delegátkou ve společnostech ESPRM a WFNR. Pracuji jako zdravotnická zástupkyně přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, mám tedy letité zkušenosti z klinické praxe. Dlouhodobě se snažím o zlepšení spolupráce mezi odbornou neurologickou společností a společností rehabilitační a zvýšení úrovně rehabilitační péče v ČR. Zájmové oblasti: neurorehabilitační problematika, sonografie pohybového aparátu, a nově vzhledem k výstavbě Národního onkologického centra ve FN Motol se začínám věnovat i  koncepci onkologické rehabilitace.
50 doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D. ANO
51 doc. MUDr. Kříž Jiří, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
52 MUDr. Kubíček Miloslav, Ph.D., MBA ANO
53 MUDr. Liščáková Hana NE - kandidaturu nepřijímá
54 MUDr. Maršálek Pavel ANO 1969 KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem zkušenosti nabízené pro další práci ve výboru: od 2016 řešení problematiky organizace rehabilitace, legislativa, DRG, výkony, od 2019 tvorba a správa webových stránek, od 2021 spolupráce s KZP na hodnocení rehabilitace v cerebrovaskulární péči v ČR, od 2022 spoluorganizace Sjezdu SRFM v Luhačovicích, od 2023 člen Pracovní skupiny MZ pro léčebně rehabiltační péči v ČR
55 MUDr. Maršík Jindřich MBA ANO
56 MUDr. Mezian Hassan NE - kandidaturu nepřijímá
57 doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. ANO
58 MUDr. Michalíček Petr ANO
59 MUDr.  Mgr. Míková Marcela, Ph.D. ANO
60 MUDr. Moses Karel ANO
61 MUDr. Musilová Nicole ANO
62 prof. MUDr. Opavský Jaroslav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
63 doc.PaedDr. Pavlů Dagmar, CSc. ANO
64 MUDr. Pešek Tomáš NE - kandidaturu nepřijímá
65 MUDr. Pitr Karel Ph.D. ANO
66 MUDr. Polanská Veronika ANO
67 MUDr. Pospíšilová Ivana ANO
68 Ing. Příhoda Aleš NE - kandidaturu nepřijímá
69 doc. Ing. PhDr. Průcha Jaroslav, CSc., Ph.D. ANO
70 MUDr. Pšenica Petr ANO
71 MUDr. Richtr David ANO
72 MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA ANO
73 MUDr. Ruprichová Lucie NE - kandidaturu nepřijímá
74 MUDr. Sedláčková Zdenka ANO
75 MUDr. Seifert Petr Seifert ANO
76 MUDr. Smetanová Lenka ANO
77 MUDr. Sojková Alena ANO
78 MUDr. Štefanová Lenka NE - kandidaturu nepřijímá
79 Švecová Libuše ANO
80 MUDr. Svobodová Michaela ANO
81 MUDr. Švojgrová Andrea ANO
82 doc. MUDr. Tichý Miroslav, CSc. ANO
83 MUDr. Toppischová Miriam ANO
84 doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
85 Mgr. Toufar Vladan ANO
86 MUDr. Ulrych Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
87 MUDr. Vacek Jan, Ph.D. ANO
88 Mgr. Válek Tomáš ANO
89 doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
90 doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D. ANO
91 MUDr. Vodvářková Tereza ANO
92 MUDr. Volejník Václav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
93 doc. MUDr. Votava Jiří, CSc. ANO 1942 FZS UJEP Ústí nad Labem a VFN Praha Chtěl bych své dlouholeté zkušenosti z práce ve výboru předávat mladším kolegům, např. v rehabilitaci OZP 
94 doc. Vysoký Robert , Ph.D. ANO
95 MUDr. Wágner Peter NE - kandidaturu nepřijímá

REVIZNÍ KOMISE

V tabulce je aktuální stav aktivních kandidatur do revizní komise společnosti k 22.5.2024, aktualizace bude probíhat 1x týdně.

č. KANDIDÁT REVIZNÍ KOMISE SRFM AKTIVNÍ KANDIDATURA rok nar. pracoviště zájmová oblast pro práci v komisi
1 MUDr. Adámek Pavel NE - kandidaturu nepřijímá
2 MUDr. Alligerová Marie ANO
3 doc. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA ANO
4 MUDr. Bajer Karel, MBA, LL.M ANO
5 MUDr. Baníková Šárka, MBA NE - kandidaturu nepřijímá
6 MUDr. Barborka Jan NE - kandidaturu nepřijímá
7 MUDr. Bednář Michal, Ph.D. ANO
8 Bc. Bezvodová Vlasta NE - kandidaturu nepřijímá
9 MUDr. Bílková Karolína ANO
10 doc. MUDr. Bojar Martin, CSc. ANO
11 MUDr. Brabcová Lenka NE - kandidaturu nepřijímá
12 doc. PhDr. Čakrt Ondřej, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
13 MUDr. Chmelová Irina MBA, Ph.D. ANO
14 MUDr. Cibulka Lukáš ANO
15 MUDr. Čopáková Marianna ANO
16 MUDr. Danielová Barbora NE - kandidaturu nepřijímá
17 MUDr. Drápelová Eva NE - kandidaturu nepřijímá
18 PaedDr. Mgr. Frána Michal Joshua, MBA, MHA, LL.M. ANO
19 Mgr. Gál Ota, Ph.D. ANO
20 MUDr. Gavlas Antonín ANO
21 Grishanov Anatolii MD ANO
22 prof. MUDr. Grünerová Lippertová Marcela, Ph.D., MSc. ANO
23 MUDr. Bc. Gueye Tereza, Ph.D. ANO
24 MUDr. Hadraba Ivan NE - kandidaturu nepřijímá
25 MUDr. Haganová Irena ANO
26 MUDr. Hanzlíková Ivana NE - kandidaturu nepřijímá
27 PhDr. Herbenová Alena NE - kandidaturu nepřijímá
28 MUDr. Hliněná Monika ANO
29 MUDr. Hnátek Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
30 MUDr. Horáček Ondřej ANO
31 MUDr. Hoskovcová Martina, Ph.D. ANO
32 MUDr. Hradil Vítězslav ANO
33 MUDr. Hrdlička Zbyněk ANO
34 MUDr. Jačisko Jakub, Ph.D. ANO
35 doc. MUDr. Jandová Dobroslava NE - kandidaturu nepřijímá
36 MUDr. Jindra Adam ANO
37 MUDr. Kebrlová Markéta, MHA ANO
38 MUDr. Klimošová Sylva ANO
39 MUDr. Knoppová Tereza ANO
40 prof. MUDr. Kobesová Alena, Ph.D. ANO
41 MUDr. Koenigová Soňa ANO
42 prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
43 MUDr. Kolář Petr, Ph.D. ANO
44 PhDr. Kolářová Barbora, Ph.D. ANO
45 MUDr. Kolářová Jana ANO
46 MUDr. Kolářová Jarmila, CSc. ANO
47 doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA ANO
48 MUDr. Kos Petr ANO
49 MUDr. Kosztyo Alexander ANO
50 MUDr. Kövári Martina, Ph.D., MHA ANO
51 doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D. ANO
52 doc. MUDr. Kříž Jiří, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
53 MUDr. Kubíček Miloslav, Ph.D., MBA ANO
54 MUDr. Kučera Libor ANO
55 MUDr. Kunschová Andrea ANO
56 MUDr. Marič Ljiljana ANO
57 MUDr. Maršálek Pavel ANO
58 MUDr. Maršík Jindřich, MBA ANO
59 MUDr. Mezian Hassan NE - kandidaturu nepřijímá
60 doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. ANO
61 MUDr. Michalíček Petr ANO
62 MUDr. Mgr. Míková Marcela, Ph.D. ANO
63 MUDr. Moses Karel ANO
64 MUDr. Nedělka Jiří ANO
65 MUDr. Němcová Libuše ANO
66 Mgr. Němeček Ondřej ANO
67 MUDr. Nerandžič Zoran ANO
68 prof. MUDr. Opavský Jaroslav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
69 MUDr. Oslizlová Monika ANO
70 doc. PaedDr. Pavlů Dagmar, CSc. ANO
71 MUDr. Pitr Karel, Ph.D. ANO
72 MUDr. Polanská Veronika ANO
73 Ing. Příhoda Aleš NE - kandidaturu nepřijímá
74 MUDr. Přikrylová Eva ANO
75 PhDr. Řasová Kamila, Ph.D. ANO
76 MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA ANO
77 Rodová Zuzana NE - kandidaturu nepřijímá
78 MUDr. Ruprichová Lucie NE - kandidaturu nepřijímá
79 MUDr. Šidáková Silvie ANO 1968 primářka RHB odd. Nemocnice Trutnov, Rehatrutnov s.r.o. NZZ sponzoring společnosti, zastropovani počtu terapii placených ZP v ambulancich u chron dg, aktualizace indikačního seznamu lázní, pobytů v OLÚ
80 MUDr. Šírková Romana ANO
81 MUDr. Bc. Sládková Petra, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
82 MUDr. Šmejcová Eliška ANO
83 MUDr. Součková Marie ANO
84 MUDr. Stejskalová Ludmila NE - kandidaturu nepřijímá
85 MUDr. Svobodová Michaela ANO
86 MUDr. Švojgrová Andrea ANO
87 doc. MUDr. Tichý Miroslav, CSc. ANO
88 MUDr. Toppischová Miriam ANO
89 doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
90 Mgr. Toufar Vladan ANO
91 MUDr. Ulrych Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
92 MUDr. Umlaufová Simona NE - kandidaturu nepřijímá
93 MUDr. Vacek Jan, Ph.D. ANO
94 doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
95 doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D. ANO
96 MUDr. Vašíčková Lia, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
97 MUDr. Vávrová Kateřina ANO
98 MUDr. Veverková Hana ANO
99 MUDr. Volejník Václav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
100 doc. MUDr. Votava Jiří, CSc. ANO 1942 FZS UJEP Ústí nad Labem a VFN Praha Chtěl bych své dlouholeté zkušenosti z práce ve výboru předávat mladším kolegům, např. v rehabilitaci OZP 
101 doc. Vysoký Robert, Ph.D. ANO
102 MUDr. Wágner Peter NE - kandidaturu nepřijímá
103 MUDr. Wohlová Lucie ANO
104 MUDr. Zejdová Hana ANO
105 MUDr. Žiak Martin ANO

Vlastní volba 15 členů výboru a 3 členů revizní komise proběhne z listiny ke dni 10.6.2024 aktivních kandidátů elektronicky od 18.6.2024 do 25.6.2024 - podrobnosti o průběhu voleb naleznete v článku Volby SRFM 2024 v sekci Aktuality.

Stížnosti na nesprávnost kandidátní listiny a nepřijmutí kandidatury zasílejte co nejdříve, nejpozději do 10.6.2024 e-mailem na adresu předsedkyně volební komise Natalie.Sebkova@vfn.cz