Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Dotační program podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče
30. listopadu 2022

Dotační program podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, který se dotýká i následné rehabilitační péče.

Jednou z oblastí podpory je i podpora následné rehabilitační péče. Oprávněnými žadateli jsou mimo jiné zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů následné rehabilitační lůžkové péče s typem ošetřovacího dne 00022 a následné dětské rehabilitační péče s typem ošetřovacího dne 00027. 

Současně je vyhlášena 31. a 32. výzva. Obě výzvy jsou obsahově téměř totožné. 31. výzva je určena pro málo rozvinuté regiony, disponuje přibližně dvojnásobným objemem prostředků a spoluúčast je ve výši 15%. 32. výzva je určena pro přechodové regiony, oproti 31. výzvě bude rozdělen přibližně poloviční objem prostředků a spoluúčast zřizovatelů/zakladatelů poskytovatelů následné lůžkové péče je v ní 30%. 

V rámci 31. výzvy je aktivita A zaměřena na zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované již existující následné lůžkové péče na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a aktivita B je určena ke zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím, tedy i na vznik nové lůžkové kapacity mimo jiné i  následné rehabilitační péče na území Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje.

U 32. výzvy je aktivita A určena pro území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a aktivita B pro území Jihočeského kraje a kraje Vysočina. 

Výzvy jsou průběžné, byly vyhlášeny 29. 11. 2022 a ukočení příjmu žádostí je k 30. 11. 2023.

Podrobnosti k výzvě najdete na  stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 31. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (MRR) a nebo 32. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (PR)

Pro žadatele je připraven na dne 9. 12. 2022 Seminář pro žadatele - 31. a 32. výzva IROP Následná péče.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Michal Říha, Ph.D.