Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Doporučení ochranných pomůcek v rehabilitaci v souvislosti s rizikem nákazy Covid-19
29. března 2020

Doporučení ochranných pomůcek v rehabilitaci v souvislosti s rizikem nákazy Covid-19

V článku přinášíme aktuální souhrn doporučených ochranných pomůcek ve zdravotnictví.

Závazná jsou vždy doporučení ochrany vydaná Ministerstvem zdravotnictví. V tuto chvíli odkazujeme na „Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese“, které bylo vydáno 26. 3. 2020 na základě doporučení Světové zdravotnické organizace WHO.

Dále dáváme odkaz na „Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19“. Jedná se sice o prezentaci pomůcek pro nejvyšší stupeň ochrany, ale obecné principy lze z ní odvodit i pro nižší stupně ochrany. Komentovanou prezentaci pak najdete na https://www.youtube.com/watch?v=sB_a0iZ90a8

Pravidelné aktualizace doporučení najdete na těchto stránkách:

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/

http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-zdravotnicka-zarizeni-2019-ncov

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Doporučení speciálně pro kontaktní manuální ošetření rehabilitačním lékařem či terapeuty není našimi státními orgány vydáno, přesně je specifikována ochrana pro kontakt ambulantního specialisty s pacienty s rizikem nákazy Covid-19:

Ambulantní specialista a terapeut s pacientem s rizikem Covid-19 nebo Covid-19 pozitivními by měl používat tyto ochranné pomůcky:

 • Respirátor třídy FFP2 nebo rouška z nanovláken. Použitelnost respirátoru je i 6-8 hodin, podmínkou je správné užívání, při sundání dříve by však již neměl být použit opakovaně.
 • jednorázový jednoduchý empír + jednorázová polyethylenová zástěra
 • jednorázová ochranná čepice
 • jednorázové nitrilové rukavice,
 • brýle nebo štít, tyto pomůcky nejsou jednorázové, po náležité dezinfekci či sterilizaci lze užít opakovaně
 • dezinfekce prostoru a pomůcek, které byly v kontaktu s pacientem a s ochrannými pomůckami zdravotníka

Stejně tak přesně je definováno použití respirátorů třídy FFP3 ve zdravotnictví, a to na tyto stavy:

 • intubace pacienta
 • péče o dutinu ústní
 • výkony s otevřením dýchacích cest (tracheostomie)
 • fibroskopická vyšetření dýchacích cest nebo trávicího traktu
 • rozpojování dýchacího okruhu
 • péče o pacienta na neinvazivní ventilaci nebo HFNO
 • resuscitace pacienta
 • výtěr z nosohltanu pro vyšetření SARS-CoV-2

POZOR: respirátory s výdechovým ventilem jsou v běžném ochranném kontaktu osob bez jasně prokázané pozitivity zcela nevhodné a rizikové pro šíření infekce, výdechový ventil nechrání okolí. Tyto respirátory jsou v podstatě určeny jen výjimečně na infekční oddělení pro pohyb personálu mezi již jasně pozitivními pacienty, když nehrozí nakažení zdravých. Pro poskytování ošetření i pouze rizikových nebo i nerizikových pacientů jsou respirátoy s výdechovým ventilem nevhodné jak na straně pacienta, tak na straně zdravotníka!

V zásadě je možno dělit pacienty na pacienty s přímým rizikem, tedy s pozitivní anamnésou kontaktu či případně s příznaky, a na ty potenciálně rizikové, což jsou v podstatě všichni ostatní. Pro situace kontaktní manuální terapie s pacientem bez zjištěného přímého rizika Covid-19 není přesné doporučení specifikováno. Kompetentním orgánem pro doporučení ochrany není v tomto případě odborná společnost, ale hygienická služba. Jsme si vědomi, že pro drtivou většinu praxí není nyní dostupnost výše uvedených pomůcek reálná, či jen ve velmi omezeném množství. Proto je opravdu nutné respektovat doporučení omezení neakutní péče a nejlépe na základě předchozího telefonického kontaktu zvažovat, pro které pacienty dostupné ochranné pomůcky využít.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Martina Kövári