Odkazy

» Odkazy

Časopisy

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Clinical Rehabilitation
Diasbility and Rehabilitation
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
Journal of Rehabilitation Medicine
PM&R
Rehabilitácia
Hodnocení časopisů s tématem rehabilitace v databázi Scopus

Databáze

Pubmed
Scopus
Web of Science

Organizace

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Česká lékařská komora
Unie fyzioterapeutů ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Všeobecná zdravotní pojišťovna
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
European Society of Physical and Rehabilitation Medicine
European Union of Medical Specialist. Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board
World Confederation of Physical Therapy
Slovenská spoločnosť FBLR
Polskie Towarzystvo Rehabilitaciji