» Společnost » Komise » Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

Složení komise:

Předsedkyně

  • doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Členové

  • Mgr. Jana Jelínková
  • Mgr. Vladan Toufar
  • Mgr. Josef Urban