» Společnost » Komise » Komise pro doporučenou praxi

Komise

Výbor SRFM ustanovil ke zlepšení efektivity své práce komise, které řeší zadané úkoly vyplývající z běžné agendy stejně jako koncepční materiály. Závěry a doporučení komisí posuzuje a schvaluje výbor SRFM. Zprávy o činnosti komisí jsou součásti zápisů z jednání výboru

Komise pro doporučené postupy

» Společnost » Komise » Komise pro doporučenou praxi

složení komise 1. 4. 2017

Předsedkyně

  • MUDr. Martina Kövári

Členové

  • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
  • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
  • MUDr. Michal Říha, Ph.D.
  • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.