» Společnost » Komise » Komise pro vzdělávání

Komise

Výbor SRFM ustanovil ke zlepšení efektivity své práce komise, které řeší zadané úkoly vyplývající z běžné agendy stejně jako koncepční materiály. Závěry a doporučení komisí posuzuje a schvaluje výbor SRFM. Zprávy o činnosti komisí jsou součásti zápisů z jednání výboru

Komise pro vzdělávání

» Společnost » Komise » Komise pro vzdělávání

složení komise 1. 4. 2017

Předsedkyně

  • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

Členové

  • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
  • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
  • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
  • doc. Alois Krobot, Ph.D.
  • MUDr. Kamal Mezian
  • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
  • doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
  • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.