Sekce fyzioterapeutů

» Společnost » Sekce » Sekce fyzioterapeutů

Informace všem zájemcům o členství v sekci fyzioterapeutů SRFM

Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny existuje několik sekcí. Sekce fyzioterapeutů patří mezi sekce nejdéle existující.

V současné době probíhají v rámci „společnosti“ snahy činnost sekcí aktivizovat a v neposlední řadě učinit více transparentní.

V souvislosti s tímto si vás, všechny členky a členy SRFM (především však fyzioterapeutky a fyzioterapeuty), dovolujeme oslovit a požádat, abyste vyjádřili svůj zájem být členy v naší sekci fyzioterapeutů. Tento svůj zájem prosíme sdělte písemně (e-mailem) člence výboru společnosti RFM doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. (e-mail: dagmarpavlu@iol.cz).

Abychom mohli při řešení či diskutování naších aktuálních témat se vztahem hlavně k fyzioterapii oslovovat všechny členy sekce fyzioterapeutů SRFM, potřebujeme mít konkrétní seznam členů a rovněž tak Vaše aktuální kontakty (e-mailové).
Pozn.:
Přihlášení se k příslušnosti do sekce neobnáší žádné další finanční zatížení z Vaší strany nad rámec každoročního členského poplatku do SRFM.

K hlavním tématům, kterým se sekce fyzioterapeutů SRFM věnuje a do budoucna hodlá i nadále věnovat jsou tyto 3 základní oblasti:

  • Postavení fyzioterapeuta v systému poskytování zdravotní péče, multiprofesní spolupráce a profesní otázky
  • Vzdělávání fyzioterapeutů na všech úrovních 
  • Fyzioterapie ve vztahu k mezinárodním otázkám (problematika migrace apod.)

Sekce fyzioterapeutů Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny výše uvedené oblasti řeší průběžně ve spolupráci s celým výborem společnosti. Do budoucna počítá také s větší spoluprací s profesní organizací fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR), ale i dalšími profesními organizacemi tak, aby byla vytvořena co nejširší platforma pro společnou práci v oboru fyzioterapie.

Pro možnost větší výměny názorů jsou plánována setkání sekce fyzioterapie SRFM a diskusní fórum při Sjezdech společnosti RFM, které se již tradičně konají v Luhačovicích.

V případě nutnosti aktuálně řešit či diskutovat jakékoliv téma, budou členové a členky sekce osloveni/y cestou e-mailu.

Za sekci fyzioterapeutů SRFM ČLS JEP

Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., v.r.
Bc. Eva Mlčochová, v.r.

 

ů Místo jednání:  Lázně Luhačovice – městský dům kultury Elektra Termín:  24.05.2018 Zahájení zasedání:  17:30 Ukončení zasedání:  18:10 Přítomni:  dle...
celý článekvíce