Specializační vzdělávání lékařů

» Vzdělávání » Lékař

Všeobecné informace o podmínkách získání odborné způsobilosti naleznete zde

Veškeré informace ohledně termínů atestací a požadavků na atestační práci naleznete na webových stránkách lékařských fakult. Termíny atestací naleznete také v zápisech ze schůzí výboru .
Termíny specializačních kurzů naleznete na stránkách lékařských fakult a stánkách IPVZ .

Lékařské fakulty

FAKULTAODKAZ
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity


Rezidenční místa