ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE FYZIOTERAPEUTŮ OSRFM ČLS JEP DNE 2018

» Společnost » Sekce » Sekce fyzioterapeutů

ů

Místo jednání: Lázně Luhačovice – městský dům kultury Elektra
Termín: 24.05.2018
Zahájení zasedání: 17:30
Ukončení zasedání: 18:10
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti sekce fyzioterapeutů v rámci OS za rok 2018
  3. Diskuse
  4. Závěr

ad 1. Jednání zahájila Bc. Eva Mlčochová přivítala přítomné členy sekce i nečleny z řad fyzioterapeutů, kteří projevili zájem zúčastnit se tohoto setkání za účasti prezidenta UNIFY ČR Mgr. Vladana Toufara a dalšího člena výboru UNIFY Mgr. Ondřeje Němečka.. Tlumočila omluvu třetího člena vedení sekce Prof. dr. Pavla Koláře, PhD. Dále seznámila přítomné s programem zasedání

ad 2. Bc. Eva Mlčochová seznámila přítomné s činností sekce od minulého zasedání, které se uskutečnilo v květnu 2017. Členové a členky sekce byli informováni především o:

  • stěžejních bodech činnosti výkonného výboru OSRFM
  • fungování komisí OSRFM
  • spolupráci sekce s UNIFY ČR
  • legislativních změnách týkajících se našeho oboru
  •  vzdělávacích akcích pro fyzioterapeuty.

ad 3. Následná diskuze k výše uvedeným bodům, se točila hlavně kolem spolupráce s UNIFY ČR a dotazy členů se týkaly častých problémů, se kterými se fyzioterapeuti potýkají v každodenní praxi. ( Smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nasmlouvání některých výkonů).
Diskuse byla věnovaná i komunikaci a to jak cestou webových stránek tak e-mailové komunikaci.

ad 4. V závěru jednání poděkovala Bc. Eva Mlčochová všem přítomným za účast na jednání sekce, za přátelskou atmosféru a inspirativní náměty pro další činnost sekce. 
Další schůze sekce je naplánovaná bezprostředně po skončení pátečního programu Sjezdu OS RFM ČLS JEP v roce 2019 v Luhačovicích. Srdečně zváni jsou i nečlenové z řad přítomných fyzioterapeutů. Uvítáme náměty na aktuální témata, která zasluhují diskuzi, protože sekce fyzioterapeutů odborné společnosti je pro diskuzi vhodná platforma. Stejně jako vloni odkazujeme na webové stránky společnosti v oddíle Sekce OSRFM.

Jednání bylo zakončeno v 18 hodin 10 minut.

Luhačovice 25.05. 2018

Zapsala: Bc.Eva Mlčochová